O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Internetowe lectio divina
Po prostu lectio divina – XV Niedziela Zwykła – 15 VII 2018
Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina na XV Niedzielę Zwykłą (rok B) – 15 lipca 2018 – do fragmentu z listu św. Pawła do Efezjan – Ef 1, 3-14.

Po prostu lectio divina – XIV Niedziela Zwykła – 8 VII 2018
Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina na XIV Niedzielę Zwykłą (rok B) – 8 lipca 2018 – do fragm. z Ewangelii wg św. Marka – Mk 6, 1-6.

Po prostu lectio divina – XIII Niedziela Zwykła – 1 VII 2018
Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina na XIII Niedzielę Zwykłą (rok B) – 1 lipca 2018 – do fragm. z Ewangelii wg św. Marka – Mk 5, 21-43.

Po prostu lectio divina – urocz. Narodzenia św. Jana Chrz. – 24 VI 2018
Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina na uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca 2018 – do fragm. z Dziejów Apostolskich – Dz 13, 22-26.

Po prostu lectio divina – XI Niedziela Zwykła – 17 VI 2018
Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina na XI Niedzielę Zwykłą (rok B) – 17 czerwca 2018 – do fragm. z drugiego listu do Koryntian – 2 Kor 5, 6-10.

Po prostu lectio divina – X Niedziela Zwykła – 10 VI 2018
Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina na X Niedzielę Zwykłą (rok B) – 10 czerwca 2018 – do fragm. z drugiego listu do Koryntian – 2 Kor 4, 13 - 5, 1.

Po prostu lectio divina – IX Niedziela Zwykła – 3 VI 2018
Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina na IX Niedzielę Zwykłą (rok B) – 3 czerwca 2018 – do fragm. z księgi Powtórzonego Prawa – Pwt 5, 12-15.

Po prostu lectio divina - Uroczystość Najświętszej Trójcy – 27 V 2018
Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina na Uroczystość Najświętszej Trójcy (B) – 27 maja 2018 – do fragm. z Ewangelii wg św. Mateusza - Mt 28, 16-20.

Po prostu lectio divina - Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 20 V 2018
Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego (B) – 20 maja 2018 – do fragm. z listu św. Pawła do Galatów- Ga 5, 16-25.

Po prostu lectio divina - Wniebowstąpienie Pańskie – 13 V 2018
Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina na Wniebowstąpienie Pańskie (rok B) – 13 maja 2018 – do fragm. z listu św. Pawła do Efezjan - Ef 4, 1-13.

[1] [2] [3]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl