Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, rok C - 20.11.2022 r.

I. Lectio: Czytaj z wiarąi uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: "Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym". Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: "Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie". Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: "To jest Król Żydowski". Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: "Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas". Lecz drugi, karcąc go, rzekł: "Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił". I dodał: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa". Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju".

Łk 23,35-43

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

A lud stał i patrzył. Zapewne różne to były spojrzenia, jedne pełne obojętności, inne współczucia, jeszcze inne przerażenia. Jakie jest moje spojrzenie na Ukrzyżowanego? Co można wyczytać z moich oczu? A może widok Ukrzyżowanego jest mi obojętny, bardzo rzadko patrzę w Jego stronę, w ogóle nie patrzę?

Wybaw sam siebie. W tych słowach żołnierze zachęcali Jezusa, aby zszedł z krzyża, i tym samym niejako „za pięć dwunasta” przerwał dzieło zbawienia człowieka, aby pozwolił sobie na szczyptę egoizmu i pomyślał tylko o Sobie. Jezus z Krzyża zostanie zdjęty, dzieło zbawienia uczyni do końca. On nie przyszedł siebie wybawiać, ale mnie, nas. Czy o tym pamiętam? Czy Mu dziękuję, że nie posłuchał żołnierzy, bo gdyby to uczynił, do dziś byłbym niewolnikiem grzechu, śmierci i złego ducha?

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa". Nawrócony łotr nie tylko obronił Pana Jezusa przed swoim towarzyszem, ale też zadeklarował pragnienie znalezienia się w Jezusowym królestwie. Jego pragnienie zostało przez Jezusa uwzględnione. Otrzymał zapewnienie, że w nim się znajdzie. Czy moim pragnieniem jest obecność przy Jezusie w Jego królestwie? Czy to pragnienie dotyczy tylko życia po śmierci, czy też mojego życia tu i teraz, tu i teraz pragnę być przy Jezusie Królu i staram się, aby tak było? Albo królowanie z Jezusem, albo bezkrólewie, chaos, bałagan, przemoc, wojny itp.?

Pomodlę się za rządzących, sprawujących władzę, aby w Chrystusie Królu odnajdywali wzór służby dla innych. Dalej będę prosił o dar pokoju na świecie, Ukrainie, ludzkich sercach, w moim sercu.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga.

Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem...

Ps 122,1-2

IV Contemplatio:

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Idźmy z radością na spotkanie Pana

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS