Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Wspólnota Nieustannej Lectio Divina

Czym jest „Wspólnota Nieustannej Lectio Divina”?

„Wspólnota Nieustannej Lectio Divina” jest dziełem CAŁODOBOWEJ MODLITWY SŁOWEM BOŻYM, inspirowanym i prowadzonym przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów. Wspólnota ma charakter duchowy. Tworzą ją osoby różnych stanów i powołań, charyzmatów i duchowości, zatroskane o to, aby Słowo Boże było nieustannie czytane i zgłębiane pośród codzienności, we wszystkich środowiskach życia. Przynależący do Wspólnoty jednoczą się duchowo i wspierają wzajemnie przez regularne i wierne medytowanie Pisma Świętego. Poprzez osobiste trwanie „na pustyni” przy „studni Słowa”, pragną tworzyć duchowe oazy w środowiskach, w których ludzie nie odczuwają potrzeby czytania i medytowania Biblii. Wspólnota jest otwarta nie tylko na osoby, dla których rozważanie Słowa jest codziennym chlebem, ale także na wszystkie inne, które dopiero rozpoczynają swój kontakt ze Słowem. Udostępnia dla nich pomoce do codziennej medytacji Słowa i organizuje rekolekcyjne sesje modlitwy Słowem Bożym. Apostolskim pragnieniem wspólnoty jest, aby dzieło „Nieustannej Lectio Divina” rozszerzało się na całą Polskę i poza jej granicami i aby w ten sposób słuchane i medytowane Słowo wypełniało swą Boską mocą wszelkie przestrzenie ludzkiego życia, potrzebujące oczyszczenia, uzdrowienia i wzmocnienia.

Jak można włączyć się we „Wspólnotę Nieustannej Lectio Divina”?

Do „Wspólnoty Nieustannej Lectio Divina” może należeć każdy, kto przez własne postanowienie i świadectwo życia pragnie przyczynić się do rozszerzania praktyki medytacji Słowa w swoim środowisku. Włączenie we Wspólnotę dokonuje się przez osobistą deklarację wpisaną do „Księgi Nieustannej Lectio Divina”. Zgłaszający się podejmują regularną praktykę osobistego czytania i rozważania Słowa w wybranym przez siebie dniu (lub dniach) tygodnia, i w określonej godzinie. Deklaracja nie ma charakteru zobowiązania moralnego. Nie jest wiążąca w sumieniu. Jest duchowym aktem dobrej woli, który motywuje tworzących Wspólnotę do pogłębiania praktyki modlitwy Słowem w osobistym życiu i ożywianiu jej w swojej rodzinie, wspólnocie i w świecie. Deklaracja zostanie wpisana do Księgi znajdującej się w CFD w Krakowie.

Wyślij deklaracja dołączenia do nieustannego lectio divina

Pragnę włączyć się we „Wspólnotę Nieustannej Lectio Divina”. Wyrażam wolę częstego czytania i rozważania Bożego Słowa w moim życiu. W sposób szczególny będę łączył się z moją „Wspólnotą Nieustannej Lectio Divina” w dniu(wpisz dzień lub dni tygodnia: np. poniedziałek...) w godzinie (określ dokładnie godzinę: np. od 18.30-19.00 ). Swoją deklarację składam na okres (wpisz okres: np. jednego roku, począwszy od dzisiaj).

Kalendarz wydarzeń

kliknij na pierwszym dniu wydarzenia,
aby zobaczyć szczegóły