Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Program na rok 2024

STYCZEŃ   2 0 2 4

9-17 stycznia 2024 r.
X sesja - X edycji Szkoły Wychowawców WSD
Rekolekcje lectio divina - etap ze św. Mateuszem

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Brak możliowści zgłoszenia

19-21 stycznia 2024 r.
Jak żyć słowem Bożym na co dzień?

Sesja przeznaczona jest dla osób, które pragną pogłębić praktykę osobistej modlitwy słowem Bożym. Uczestnicy będą wprowadzeni w metodę modlitwy Słowem w codzienności: dowiedzą się, jak wchodzić w ciszę i przygotować się do słuchania Słowa, jak medytować nad nim, jak zachowywać je w sercu i modlić się nim w środku dnia, jak rozeznawać pod koniec dnia stan swego wnętrza w świetle Słowa. Zostanie zaproponowana konkretna forma ćwiczeń na cały rok do indywidualnej pracy duchowej.

Prowadzi: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, teolog duchowości

Brak miejsc z zamieszkaniem (można pytać po 10 stycznia). Możliwość zgłoszenia jako osoba dochodząca: Wyślij zgłoszenie

STYCZEŃ / LUTY   2 0 2 4

24 stycznia - 1 lutego 2024 r. (tygodnie: I-IV)
Ćwiczenia ignacjańskie

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Zgłoszenia od 1.09.2023 r. Wyślij zgłoszenie

24 stycznia - 1 lutego 2024 r. (Etap II - ze św. Mateuszem)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Wyślij zgłoszenie

LUTY   2 0 2 4

2 lutego 2024 r.
"Wybrał nas przed założeniem świata" - konsekrowani od dnia chrztu

Dzień pustyni dla Krakowa.
Jest to cykl jednodniowych spotkań w CFD, w Domu Słowa, dla pragnących uczyć się przeżywania codzienności w rytmie słowa Bożego. Uczestnicy będą prowadzeni do zasłuchania w Słowo w klimacie pustyni, ciszy, w dynamice wielowiekowej tradycji lectio divina. Dni pustyni dla osób wszystkich stanów: świeckich, duchownych i konsekrowanych. 

Prowadzi: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, teolog duchowości

Zgłoszenia od 1.09.2023 r. Wyślij zgłoszenie

12-14 lutego 2024 r.
Krzyż jest twoim życiem… zbawieniem… tarczą.
Przygotowanie do Wielkiego Postu


Jezus przed męką modlił się w Wieczerniku żarliwie do Ojca: „(…) aby poznali Ciebie i Twojego Syna, Zbawiciela” (por. J 17, 3). To poznanie dokonuje się przez miłość, przez zażyłą więź z Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Krzyż bez Jezusa byłby pozbawiony sensu, byłby „nieczytelny” i znakiem zgorszenia. Jezus zamienił krzyż – znak przekleństwa – w znak błogosławieństwa. Odtąd Miłość Ukrzyżowana nadaje sens wszystkiemu, co niesie codzienność zraniona grzechem: jest naszą tarczą, zbawieniem i drogą ku paschalnym horyzontom życia bez końca. Tak poznawał i kontemplował Jezusa Ukrzyżowanego bł. Franciszek Jordan, który przyjął predykat „od Krzyża”. Dla uczestników sesji będzie on przewodnikiem duchowym w przygotowaniu się do przeżywania Wielkiego Postu.

Prowadzi: Józef Tarnówka SDS – kierownik duchowy i rekolekcjonista, duszpasterz Centrum Formacji Duchowej w Trzebini, tłumacz Dziennika Duchowego bł. Franciszka Jordana.

Zgłoszenia od 1.09.2023 r. Wyślij zgłoszenie

16-18 lutego 2024 r.
Na pustyni dzisiejszego świata z bratem Karolem de Foucauld

Żarliwa religijność dziecięca. Odejście od Boga w świecie chaosu prądów myślowych i pokus. Bolesna pustka łatwego używania życia. Spotkanie z ludźmi pustyni – wstrząs wiarą muzułmanów. Pierwsze kroki powrotu do Boga. Nawrócony pragnie zająć „ostatnie miejsce z Chrystusem”. Dar pokoju u trapistów, ubogi pracownik wspólnoty zakonnej w Nazarecie. Trzy zasady: naśladowanie ukrytego życia Jezusa w Nazarecie, adorowanie Najświętszego Sakramentu, zamieszkanie pośród najbardziej opuszczonych. Świadek Jezusa Chrystusa żyjący dosłownie Ewangelią. Brat Karol de Foucauld – mistyk zanurzony w codzienności – czy może być wzorem dla nas, żyjących na pustyni współczesnego świata?

Prowadzi: ks. Tadeusz Huk – kierownik duchowy, rekolekcjonista, należy do Wspólnoty Kapłańskiej „Jesus Caritas”, przebywał w pustelniach brata Karola de Foucauld.

Zgłoszenia od 1.09.2023 r. Wyślij zgłoszenie

23-25 lutego 2024 r.
Tajemnica nieprawości i miłosierdzie

Misterium iniquitatis – tajemnica nieprawości! Taki właśnie jest nasz świat, coraz bardziej tajemniczy. Po wiekach istnienia życia i ludzkiej obecności na planecie Ziemia chciałoby się zapytać: czy człowiek jaskiniowy, pierwotny był bardziej niegodziwy od człowieka dzisiejszego, któremu nieobce są nowoczesne technologie i który uważa się za pana wszechświata? Jakkolwiek by było, odpowiedź na tajemnicę nieprawości, płynąca z wiary chrześcijańskiej, jest zawsze ta sama, jasna i pewna: jest nią odpowiedź miłosierdzia. Miłość, która nie zna granic i wykracza poza sprawiedliwość, jest najjaśniejszą odpowiedzią na mroczną nieprawość, pokonuje wszelką ciemność. Uczestnicy będą zaproszeni do przemodlenia tajemnicy nieprawości i miłosierdzia w świetle Słowa.

Prowadzi: Amedeo Cencini FdCC – kapłan zakonny, ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

Zgłoszenia od 1.09.2023 r. Wyślij zgłoszenie

27-29 lutego 2024 r.
Zintegrowanie różnych wymiarów życia w formacji kapłańskiej i zakonnej

Przyglądając się wizji etapu pastoralnego według nowych zasad formacji kapłańskiej w Polsce, chcemy uchwycić taką formułę życia kapłańskiego i zakonnego, która przez integrację formacji ludzkiej i duchowej, modlitwy, życia we wspólnocie, rozwoju intelektualnego i posług pastoralnych będzie adekwatna do wyzwań, przed którymi stoi Kościół w Polsce. Sesja jest dla wychowawców seminariów diecezjalnych i zakonnych, a także dla osób zaangażowanych w formację kapłańską i zakonną na różnych jej etapach. Dzień modlitwy Słowem wprowadzi nas w czas konferencji, debat i dzielenia się doświadczeniami. Sesja organizowana pod patronatem Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski.

Prowadzą:
bp DAMIAN BRYL – biskup kaliski, przewodniczący Zespołu ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce
ks. MAREK JAROSZ – rektor WSD w Płocku, sekretarz Konferencji Rektorów WSD Diecezjalnych i Zakonnych, członek w/w Zespołu
ks. MICHAŁ POWĘSKA – rektor WSD w Sandomierzu,biblista
ks. TOMASZ TRZASKAWKA – przewodniczący Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej, sekretarz w/w Zespołu
ks. TOMASZ WIELEBSKI – dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych UKSW, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, członek w/w Zespołu

Zgłoszenia od 1.09.2023 r. Wyślij zgłoszenie

MARZEC   2 0 2 4

2 marca 2024 r.
"Był kuszony przez diabła" - rozeznawanie duchów w stanie pokusy

Dzień pustyni dla Krakowa.
Jest to cykl jednodniowych spotkań w CFD, w Domu Słowa, dla pragnących uczyć się przeżywania codzienności w rytmie słowa Bożego. Uczestnicy będą prowadzeni do zasłuchania w Słowo w klimacie pustyni, ciszy, w dynamice wielowiekowej tradycji lectio divina. Dni pustyni dla osób wszystkich stanów: świeckich, duchownych i konsekrowanych. 

Prowadzi: Joachim Stencel SDS – duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

Zgłoszenia od 1.09.2023 r. Wyślij zgłoszenie

4-8 marca 2024 r.
XI sesja - X edycji Szkoły Wychowawców WSD

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Brak możliwości zgłoszenia.

11-19 marca 2024 r. (etapy: I-IV oraz Pogłębienie: Lectio divina do czytań Wigilii Paschalnej. Prowadzi: Maciej Dalibor SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Zgłoszenia od 1.09.2023 r. Wyślij zgłoszenie

22-24 marca 2024 r.
Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego

Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę słowem Bożym i kontemplację miłosiernego Ojca uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.

Prowadzi: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, teolog duchowości.

Brak miejsc z zamieszkaniem (można dopytywać o takie miejsca po 1 marca 2024 r.)

Jeśli chcesz zgłosić się jako osoba dochodząca kliknij w link: Wyślij zgłoszenie

KWIECIEŃ   2 0 2 4

12-14 kwietnia 2024 r.
„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze…” (J 14, 16)

Greckie słowo parakletos ma podwójne znaczenie. Terminem tym określa się pocieszyciela, który wspiera, dodając odwagi, oraz adwokata, który broni. Przez medytację w działaniu będziemy starali się doświadczać Dwóch Pocieszycieli danych nam przez Ojca, w podwójnym znaczeniu tego słowa.

Bibliodrama jest procesem interakcji między słowem Bożym a grupą osób, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest pogłębione rozumienie Biblii oraz doświadczenie religijne na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi.

Prowadzi: ks. Tomasz Knop – teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, trener psychodramy, lider bibliodramy, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

Uwaga!
Przyjęcia na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 150 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 80 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

Brak miejsc

19-21 kwietnia 2024 r.
Odnowa narodu i odbudowa świątyni
Księgi Ezdrasza i Nehemiasza


Powrót z wygnania babilońskiego do Jerozolimy i Judy skutkował koniecznością gruntownej odbudowy wszystkich aspektów życia religijnego, moralnego i politycznego wyznawców Boga. Dokonywała się ona z ogromnymi trudnościami, ponieważ repatrianci stanęli wobec trudnych wyzwań związanych z samookreśleniem się w nowych warunkach. Po kilkudziesięciu latach niemałej stagnacji odpowiedzialność za odbudowę w połowie V w. przed Chrystusem podjęli Ezdrasz (reformator religijny) i Nehemiasz (reformator polityczny). Ich działalność położyła podwaliny pod nowy kształt religii biblijnego Izraela, określany mianem judaizmu. Uczestnicy będą zaproszeni, aby w świetle biblijnej historii narodu izraelskiego odczytać wyzwania, przed którymi stoimy dzisiaj jako wierzący w jednego Boga.

Prowadzi: ks. Waldemar Chrostowski – kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW.

Zgłoszenia od 1.09.2023 r. Wyślij zgłoszenie

KWIECIEŃ / MAJ   2 0 2 4

25 kwietnia - 3 maja 2024 r. (etapy: I-IV; Pogłębienie: Lectio divina z umiłowanym uczniem. Ewangelia wg św. Jana, prowadzi: Krzysztof Wons SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Brak miejsc. Można dopytywac po 1 kwietnia.

MAJ   2 0 2 4

4 maja 2024 r.
Cała Piękna zasłuchana w Słowo - lectio divina z Maryją

Dzień Pustyni dla Krakowa
Jest to cykl jednodniowych spotkań w CFD, w Domu Słowa, dla pragnących uczyć się przeżywania codzienności w rytmie słowa Bożego. Uczestnicy będą prowadzeni do zasłuchania w Słowo w klimacie pustyni, ciszy, w dynamice wielowiekowej tradycji lectio divina. Dni pustyni dla osób wszystkich stanów: świeckich, duchownych i konsekrowanych.

Prowadzi: Piotr Stawarz SDS - duszpasterz CFD, rekolekcjonista, kierownik duchowy.

Zgłoszenia od 1.09.2023 r. Wyślij zgłoszenie

13-17 maja 2024 r.
Zakończenie X edycji Szkoły Wychowawców WSD

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Brak możliwości zgłoszenia.

20-28 maja 2024 r. (etapy: I-IV)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).


Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Zgłoszenia od 1.09.2023 r. Wyślij zgłoszenie

MAJ / CZERWIEC   2 0 2 4

31 maja - 2 czerwca 2024 r.
Działanie dobrych i złych duchów.
Sztuka rozeznawania w stanach pokusy i zamętu

Bóg, „Miłośnik życia” posyła dobre duchy, aby nas prowadziły ku pełni życia i chroniły przed wyborami pozornego dobra; złe duchy czynią z pokus pułapkę, a z zamętu żerowisko swego działania, by zwodzić i wprowadzać w stan zagubienia i niewłaściwych wyborów. Jak odróżnić poruszenia dobrego ducha od działań złego ducha w stanach pokusy i zamętu? W cyklu „Działanie dobrych i złych duchów” zostanie zaproponowana w świetle Słowa i Tradycji droga rozeznawania wyborów w stanach pokusy i w kontekście nasilającego się dziś zamętu w świecie i w Kościele.

Prowadzi: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

Wyślij zgłoszenie

CZERWIEC   2 0 2 4

14 - 16 czerwca 2024 r.
Od poprawności do zażyłości.
Jezus, faryzeusz i grzesznica (Łk 7, 36-50)


Przestrzeganie przepisów prawa i praktyk religijnych jest ważne, ale nie może być celem samym w sobie. Zatraca swój sens, gdy nie wychowuje do większej miłości Boga i człowieka. Osobowa zażyłość z Bogiem i miłość bliźniego, zwłaszcza sponiewieranego przez grzech, pomagają badać faktyczną kondycję naszej wiary. Prawdziwym zagrożeniem dla żywotności wspólnot chrześcijańskich są nie tylko „wierzący, ale niepraktykujący”, lecz także „praktykujący, a niewierzący”. Uczestnicy sesji będą zaproszeni, aby w świetle słowa Bożego zdiagnozować duchową kondycję swojej osobistej wiary i wiary wspólnoty, do której przynależą.

Prowadzi: Joachim Stencel SDS – duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

Zgłoszenia od 1.09.2023 r. Wyślij zgłoszenie

18 - 26 czerwca 2024 r.
Ćwiczenia ignacjańskie - tygodnie I - IV

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Zgłoszenia od 1.09.2023 r. Wyślij zgłoszenie

CZERWIEC / LIPIEC   2 0 2 4

29 czerwca - 7 lipca 2024 r. (etapy: I-IV; Pogłębienie: „Przed tobą kładę… Przymierze”, prowadzi: Piotr Stawarz SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Brak miejsc. Można pytać po 1 czerwca

LIPIEC   2 0 2 4

10-18 lipca 2024 r. (etapy: I-IV i Pogłębienie: : Droga z kobietami z rodowodu Jezusa. Prowadzi: Piotr Stawarz SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Brak miejsc. Można dopytywac po 1 lipca.

21 lipca - 20 sierpnia 2024 r.
Kapituła Generalna Salwatorianów
Prosimy o modlitwę w jej intencji.

W tym czasie nasz dom pozostanie do dyspozycji ojców kapitulnych, którzy zjadą się do nas z całego świata.

SIERPIEŃ 2024

23 - 27 sierpnia 2024 r.
Wprowadzenie w modlitwę słowem Bożym. Rekolekcje lectio divina dla początkujących

Pięciodniowe rekolekcje lectio divina dla początkujących, w pełnej ciszy, z indywidualnym towarzyszeniem kierownika duchowego. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w praktykowanie ciszy, słuchanie Słowa, medytację, modlitwę serca i kontemplację zgodnie z wielowiekową praktyką lectio divina. Wprowadzenia do poszczególnych etapów modlitwy Słowem przygotują do osobistego modlitewnego czytania wybranych tekstów biblijnych.

Prowadzi: Maciej Dalibor SDS - duszpasterz CFD, rekolekcjonista, kierownik duchowy, opiekun Tak na Serio.

Zgłoszenia od 2.01.2024 r. Wyślilj zgłoszenie

SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2024

30 sierpnia - 1 września 2024 r.
Kościół w zmaganiu.
Apokalipsa rozdz. 12

Uczestnicy będą zaproszeni do zgłębiania i przemodlenia jednej z najbardziej znanych kart Apokalipsy. Dwa znaki pojawiają się na scenie niebieskiej: Niewiasta i Smok. Z jednej strony brzemienna Oblubienica – Kościół zmagający się o zachowanie wierności Bogu, cierpiący w mękach historii, rodzący Chrystusa przez Słowo i sakramenty, z drugiej strony świętokradczy Smok, pierwotny potwór, przeciwnik Boga, wyobrażający chaos, nicość, zło, szatana, który rzuca wezwanie niebu. Zwycięstwo w ostrym konflikcie jest już przesądzone, jednak walka trwa aż do paruzji. Jan przedstawia Smoka gotowego do wojny, lecz nieruchomo stojącego przy znaku Niewiasty, wyznaczającym mu jego granice i jego klęskę.

Prowadzi: kard. Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, rekolekcjonista.

Brak miejsc (można pytać o miejsca po 10 sierpnia 2024 r.)

4-12 września 2024 r. (etapy: I-IV i Pogłębienie: Od początku mój Bóg. Lectio divina do Słowa o Bogu Stwórcy. Prowadzi: Jacek Nowak SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą:
duszpasterze CFD i współpracownicy 

Zgłoszenia od 2.01.2024 r. Wyślilj zgłoszenie

14 września 2024 r.
"Wyjdź..." i zacznij od nowa - lectio divina z Abrahamem

Dzień Pustyni dla Krakowa
Jest to cykl jednodniowych spotkań w CFD, w Domu Słowa, dla pragnących uczyć się przeżywania codzienności w rytmie słowa Bożego. Uczestnicy będą prowadzeni do zasłuchania w Słowo w klimacie pustyni, ciszy, w dynamice wielowiekowej tradycji lectio divina. Dni pustyni dla osób wszystkich stanów: świeckich, duchownych i konsekrowanych.

Prowadzi: 
Maciej Dalibor SDS - duszpasterz CFD, rekolekcjonista, kierownik duchowy, opiekun Tak na Serio.

Zgłoszenia od 2.01.2024 r. Wyślij zgłoszenie

16 - 20 września 2024 r.
XI edycja Szkoły Wychowawców Seminaryjnych 

Sesja I - Inauguracja XI edycji Szkoły

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Brak możliwości zgłoszeń internetowych

27 - 29 września 2024 r.
„Wy jesteście przyjaciółmi moimi…” (J 15, 14)

O tym, czym jest przyjaźń. O warunkach dobrej przyjaźni, ale także o niebezpieczeństwach i zagrożeniach jej towarzyszących. Będziemy starali się odkrywać tajemnice przyjaźni, szukając światła w Biblii, żeby odpowiedzieć życiem na zaproszenie Jezusa i cieszyć się bogactwem serdecznych relacji także z ludźmi.

Bibliodrama jest procesem interakcji między słowem Bożym a grupą osób, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest pogłębione rozumienie Biblii oraz doświadczenie religijne na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi.

Prowadzi: ks. Tomasz Knop – teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, trener psychodramy, lider bibliodramy, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

Uwaga!
Przyjęcia na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 150 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 80 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

Zgłoszenia od 2.01.2024 r. Wyślilj zgłoszenie

PAŹDZIERNIK 2024

4 - 6 października 2024 r.
Dojrzewanie tożsamości

Zadając sobie pytanie: Kim jestem?, uczestnicy sesji zostaną zaproszeni do przyjrzenia się dojrzewaniu własnej tożsamości podlegającej procesom rozwoju przez całe życie. Dojrzewanie dotyczy tożsamości osobistej, którą cechuje niepowtarzalność osoby; dotyczy tożsamości społecznej i grupowej, która opisuje każdego z nas jako członka rodziny, społeczeństwa, wspólnoty, wyznania; dotyczy naszej tożsamości chrześcijańskiej, która spina wszystko i wyznacza nam życiowe cele i system wartości. Podjęty zostanie także temat kryzysów tożsamości, które są ważne w procesie rozwoju osoby.

Prowadzi: ks. Marek Jarosz – formator, psycholog, rektor WSD w Płocku.

Zgłoszenia od 2.01.2024 r. Wyślilj zgłoszenie

9 - 17 października 2024 r. (tygodnie: I-IV)
Ćwiczenia ignacjańskie

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Zgłoszenia od 2.01.2024 r. Wyślilj zgłoszenie

9 - 17 października 2024 r. (Pogłębienie: Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z siostrą Faustyną. Prowadzi: Krzysztof Wons SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Zgłoszenia od 2.01.2024 r. Wyślilj zgłoszenie

21 - 25 października 2024 r.
XI edycja Szkoły Wychowawców Seminaryjnych 

Sesja II

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Brak możliwości zgłoszeń

28 - 30 października 2024 r.
„Wstańcie, nie lękajcie się”.
Odnowiona ufność i spojrzenie w przyszłość

Czy nasze życie konsekrowane, które przeżywamy „dzisiaj”, rozjaśnione jest gorliwością początków? Czy mówimy Jezusowi z pasją, podobnie jak na początku drogi powołania: „Dobrze, że tu jesteśmy”? Gdy trzeba, Jezus budzi nas ze stanu uśpienia, zniechęcenia, obaw, dotyka z miłością, podtrzymuje łaską i mówi: „Wstańcie, nie lękajcie się!”. Nie przestaje wzywać, abyśmy na nowo wszystko porzucili, wszystko zaryzykowali dla Niego. To wezwanie jest szczególnie ważne wtedy, gdy kończy się czas Taboru i schodzimy z „góry”, aby wejść na drogę codzienności, wiodącą na Kalwarię. Jest to niełatwa droga, jednak widziana z perspektywy Taboru, jawi się jako droga prowadząca od światła do światła: od proroczego światła przemienienia do ostatecznej światłości zmartwychwstania. Powołanie do życia konsekrowanego – mimo swoich wyrzeczeń i doświadczeń, a raczej właśnie dzięki nim – jawi się na tle całego życia chrześcijańskiego jako droga „światła” (św. Jan Paweł II, VC 40). Sesja przeznaczona jest dla osób konsekrowanych. Uczestnicy zostaną zaproszeni do rozeznawania swojej przyszłości z nadzieją i ufnością.

Podczas sesji, w modlitwie i liturgii towarzyszył będzie zespół wokalny Harpa Dei.

Prowadzi: bp Erik Varden – trapista z opactwa Mount Saint Bernard w Anglii, obecnie biskup Trondheim w Norwegii; rekolekcjonista, kierownik duchowy, autor książek z zakresu duchowości.

Zgłoszenia od 2.01.2024 r. Wyślilj zgłoszenie

LISTOPAD 2024

2 listopada 2024 r.
"Mój przyjaciel zasnął" - lectio divina z Łazarzem

Dzień Pustyni dla Krakowa
Jest to cykl jednodniowych spotkań w CFD, w Domu Słowa, dla pragnących uczyć się przeżywania codzienności w rytmie słowa Bożego. Uczestnicy będą prowadzeni do zasłuchania w Słowo w klimacie pustyni, ciszy, w dynamice wielowiekowej tradycji lectio divina. Dni pustyni dla osób wszystkich stanów: świeckich, duchownych i konsekrowanych.

Prowadzi:Jacek Nowak SDS - duszpasterz CFD, rekolekcjonista, kierownik duchowy.

Zgłoszenia od 2.01.2024 r. Wyślilj zgłoszenie

8 - 11 listopada 2024 r.
Sprawiedliwość i przebaczenie.
Dni Duchowości Biblijnej

Uczestnicy będą zaproszeni do stanięcia przed stronicami Biblii z własną historią życia i osobistymi pytaniami o sprawiedliwość i przebaczenie. Czy sprawiedliwość i przebaczenie nie przeczą sobie i nie wykluczają się wzajemnie? Czy sprawiedliwość dopuszcza przebaczenie jedynie „pod warunkiem” wyrównania krzywd? Czy bezwarunkowe przebaczenie nie jest nieodpowiedzialnym zaniechaniem sprawiedliwości? Prowadzący sesję pomogą szukać i przemodlić odpowiedzi w biblijnych historiach krzywdzicieli i ofiar: Kaina i Abla, kamieniujących i Szczepana, krzyżujących i Ukrzyżowanego, Jedynego Sprawiedliwego, który przemoc krzywdzicieli zatrzymał na sobie i odpowiedział na nią przebaczeniem.

Prowadzą:
Innocenzo Gargano OSB Cam – kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina;
ks. Piotr Kot –  wykładowca egzegezy NT i języków starożytnych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu;
Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, teolog duchowości.

Zgłoszenia od 2.01.2024 r. Wyślilj zgłoszenie

13 - 15 listopada 2024 r.
Contemplatio. Nowe oczy serca
Szkoła lectio divina

Droga lectio divina prowadzi do nowej jakości życia – kontemplatywnej. Słowo usłyszane, medytowane, przemodlone w sercu rodzi zdolność do kontemplacji. Człowiek kontemplacji ma nowe oczy: w każdym punkcie historii, w każdej zawiłości dnia codziennego, w sytuacjach i sprawach najbardziej banalnych i najbardziej złożonych potrafi odczytywać wszystko oczami Boga i interpretować zgodnie z Jego zamysłem. Sesja dla duchownych, konsekrowanych i świeckich: rekolekcjonistów, kierowników duchowych, uczestników rekolekcji lectio divina, którzy pragną pogłębić praktykę kontemplacji na drodze lectio divina.

Prowadzą:
Innocenzo Gargano OSB Cam – kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina;
Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, teolog duchowości.

Zgłoszenia od 2.01.2024 r. Wyślilj zgłoszenie

18 - 22 listopada 2024 r.
XI edycja Szkoły Wychowawców Seminaryjnych 

Sesja III

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Brak możliwości zgłoszeń

LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2024

29 listopada - 1 grudnia 2024 r.
NA GŁĘBINACH SŁOWA
Pokaż nam Ojca. Lectio divina z Jezusem o Ojcu

Jak mówić o Bogu Ojcu w dobie kryzysu ojcostwa, w społeczeństwie bez ojca? Jezus przyszedł do nas, aby opowiedzieć o Ojcu: tym, którzy doświadczyli, i tym, którzy nie doświadczyli ojcostwa ziemskiego. Bez Niego nie wiedzielibyśmy, kim jest Ojciec i czym jest ojcostwo. Jednorodzony, który jest w łonie Ojca, zna głębokości Jego serca. Zwrócony cały ku Ojcu, opowiada nam po ludzku o tajemnicach Jego serca i pomaga wejść w zażyłą więź z Ojcem. Uczestnicy będą zaproszeni do przemodlenia z pomocą Jezusa więzi z Ojcem. Jego słowa mają moc uzdrawiania i ożywiania relacji z Ojcem Niebieskim i z ziemskim.

Prowadzi: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, teolog duchowości.

Możliwość zgłoszenia tylko jako osoba dochodząca. Jeśli chcesz wysłać takie zgłoszenie kliknij:Wyślilj zgłoszenie
W drugiej połowie listopada można dzwonić z zapytaniami o miejsca z zamieszkaniem.

GRUDZIEŃ 2024

4 - 12 grudnia 2024 r. (Etapy I-IV oraz Pogłębienie: Moje dzieje w Dziejach Apostolskich. Prowadzi: Ryszard Stankiewicz SDS)
Rekolekcje Lectio divina

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Zgłoszenia od 2.01.2024 r. Wyślilj zgłoszenie

21 grudnia 2024 r.
"Uniżył samego siebie" - lectio divina z bratem Albertem

Dzień Pustyni dla Krakowa
Jest to cykl jednodniowych spotkań w CFD, w Domu Słowa, dla pragnących uczyć się przeżywania codzienności w rytmie słowa Bożego. Uczestnicy będą prowadzeni do zasłuchania w Słowo w klimacie pustyni, ciszy, w dynamice wielowiekowej tradycji lectio divina. Dni pustyni dla osób wszystkich stanów: świeckich, duchownych i konsekrowanych.

Prowadzi: Jacek Nowak SDS - duszpasterz CFD, rekolekcjonista, kierownik duchowy.

Zgłoszenia od 2.01.2024 r. Wyślilj zgłoszenie

GRUDZIEŃ 2024 / STYCZEŃ 2025

28 grudnia 2024 r. - 5 stycznia 2025 r. (tygodnie: I-IV)
Ćwiczenia ignacjańskie

Ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie

Kalendarz wydarzeń

kliknij na pierwszym dniu wydarzenia,
aby zobaczyć szczegóły