Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Grupy Sychar

Grupy Lectio Divina „Sychar”

Grupy Lectio Divina „Sychar” animowane przez CFD skupiają osoby pragnące spotykać się razem przy „studni Natchnionych Pism”, aby słuchać i rozważać Słowo Boże według wielowiekowej tradycji lectio divina. Nazwa grup nawiązuje do samarytańskiego miasteczka Sychar, gdzie znajdowała się studnia Jakubowa, przy której Jezus rozmawiał z Samarytanką i pomagał jej odczytać własną historię życia w świetle swojego Słowa - w Duchu i prawdzie. Grupy „Sychar” spotykają się przy „Studni Słowa”, aby odpowiadać na Jezusowe pragnienie: „Daj mi pić”. Pielęgnują i rozwijają zażyłą więź ze Słowem przez wspólnotowe lectio, meditatio, oratio i contemplatio.

Zapraszamy do tworzenia grup „Sychar” we własnych środowiskach w porozumieniu z CFD i za pozwoleniem swoich duszpasterzy i przełożonych. Zachęcamy księży, osoby konsekrowane i świeckich, korzystających z formacji w CFD, aby stawali się troskliwymi animatorami grup „Sychar”. Prosimy o informowanie nas o zakładaniu takich grup we własnych środowiskach, a także o przesyłanie na nasz adres cfd@sds.pl osobistych świadectw i wiadomości o spotkaniach.osobistych świadectw i wiadomości o spotkaniach.

Program CFD dla grup „Sychar”, opiera się na pięciu krokach formacyjnych zaczerpniętych z dynamiki lectio divina: lectio, meditatio, oratio, contemplatio i collatio. Wyznaczają one drogę modlitwy Słowem, przeżywanej w warunkach codzienności. Grupy „Sychar” kierują się zasadą: od osobistego doświadczenia Słowa, do dzielenia się Słowem we wspólnocie. Pierwsze cztery kroki każdy uczestnik podejmuje indywidualnie, natomiast piąty krok przeżywany jest we wspólnocie – na spotkaniu grupy „Sychar”. Słowo Boże zgłębiane najpierw indywidualnie, a potem wspólnotowo, jest zaczerpnięte z Ewangelii dnia - zgodnie z kalendarzem liturgicznym Kościoła. W ten sposób uczestnicy włączają się w drogę duchową całego Kościoła i chociaż żyją w różnych środowiskach, każdego dnia gromadzą się duchowo przy tym samym Stole, z którego Kościół jak dobra matka podaje „chleb” Słowa i karmi nim od rana do wieczora.

Centrum Formacji Duchowej wspiera grupy „Sychar” przez formację proponowaną w rekolekcjach lectio divina i w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym, Szkoły Biblijnej, i Szkoły Kierownictwa Duchowego. Przygotowuje także i udostępnia materiały formacyjne w postaci publikacji i nagrań fonicznych. Można zaopatrywać się w nie w sekretariacie CFD.

Pięć kroków duchowej drogi grup „Sychar”

I krok: lectio
Przeczytaj wieczorem tekst Ewangelii przewidziany na jutro i zapytaj siebie: Co Bóg mówi? Staraj się usłyszeć główne przesłanie. Pytaj siebie czy znalazłeś klucz do jego serca. W głębszym zrozumieniu tekstu możesz pomóc sobie wybranym komentarzem biblijnym, przypisami, które znajdują się pod spodem świętego tekstu. Możesz także przeczytać ten sam tekst udając się do tekstów paralelnych, a także do innych przekładów. To wszystko może uczynić bardziej twórczym i uważnym Twoje spotkanie z tekstem Ewangelii. Tekst Ewangelii przeczytany z wiarą przed spoczynkiem pozwala mi „zasnąć z ziarnem Słowa” w sercu i czekać na jego stopniowe owocowanie.

II krok: meditatio
Najlepiej rano, przed zajęciami, spotkaj się „na dłużej” ze Słowem Ewangelii. Przebywaj z nim, zgłębiaj je z miłością i cierpliwością. Pytaj siebie: Co Bóg mówi do mnie? Smakuj Słowo, „traw” je i zgłębiaj jako twój pokarm na dzisiaj. Pozwól temu Słowo, aby zadawało Ci pytania, aby konfrontowało Cię z prawdą o Tobie samym, wzywało do nawrócenia, pociągało do pójścia za Nim, do podejmowania konkretnych decyzji i wyborów. Jako konkretną pomoc do meditatio i oratio proponujemy” „Modlitwa Ewangelią na każdy dzień”

III krok: oratio
Zachowuj w sercu Słowo, które stało się Twoim pokarmem. Pytaj siebie w sercu: „Co ja chcę powiedzieć teraz Bogu?. Jakie poruszenia budzą się w moim sercu?” Pozwól, aby Twoje serce nasycone Słowem mogło się modlić spontanicznie, pod wpływem Słowa. Staraj się powtarzać w sercu, w różnych okolicznościach dnia, modlitwę, która rodzi się w Tobie pod wpływem Słowa. Możesz uwielbiać, dziękować, prosić, błagać... zmagać się. Chodzi o to, aby Twoje Słowo poddało się Słowu.

IV krok: contemplatio
Jest owocem wiernego trwania przy Słowie – modlitwą obecności, w której często wszystko „dzieje się bez słowa”. Jest trwaniem w Nim. Może być „ułamkiem” chwili; może pojawić się nagle, np. podczas zajęć. Jest jak fala oceanu Bożej miłości rozlewająca się w sercu; może też zamienić się w modlitwę obecności podczas adoracji Słowa lub Najświętszego Sakramentu. Prowadzi do zażyłego zjednoczenia z Bogiem: z Jego pragnieniami, dążeniami i wolą, w konkretnych sytuacjach życia.

V krok: collatio
Ten krok przeżywany jest we wspólnocie. Spotkanie najlepiej planować pod koniec tygodnia, po dniach osobistej modlitwy Słowem, przeżywanej na lectio, meditatio, oratio i contemplatio. Collatio to czas dzielenia się Słowem przemodlonym osobiście w warunkach codzienności. Słowo, które nawiedzało mnie pośród wydarzeń dnia, teraz nawiedza całą wspólnotę. Wspólne dzielenie się Słowem może być okazją do głębszego zrozumienia lectio i pogłębienia meditatio, zwłaszcza, gdy grupę prowadzi osoba posiadająca szersze przygotowanie biblijne. Ostatecznie jednak collatio prowadzić ma do wzmocnienia i pogłębienia wiary każdego z uczestników; ma pomagać w rozeznawaniu woli Bożej i przygotowywać do wyborów i decyzji pośród codziennych spraw. Dojrzałość indywidualną i wspólnotową grupy „Sychar” rozpoznaje się po owocach, które rodzą się w codzienności (actio).

Działalność grup „Sychar”
Grupa „Sychar” – CFD Kraków
Prowadzi Danuta Piekarz, biblistka, współpracująca na stałe z CFD
Opiekun: ks. Ryszard Stankiewicz SDS, duszpasterz CFD

Kalendarz wydarzeń

kliknij na pierwszym dniu wydarzenia,
aby zobaczyć szczegóły