Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, rok A - 02-04-2023 r.

I. Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie! Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja! Potem wrócił i zastał ich śpiących, bo oczy ich były zmorzone snem. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa. Potem przyszedł do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca.

Mt 26,36-46

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Dramaturgia modlitwy Pana Jezusa zanoszonej do Ojca w ogrodzie Getsemani przypomina nam o dramaturgii naszych modlitw kierowanych do Pana Boga. Przypomina, że modlitwa to nie zawsze coś miłego i przyjemnego, że często to zmaganie, utrudzenie serca, walka z rozproszeniami. Jezus spotykając te trudności nie zrezygnował z modlitwy. On podjął zmaganie. Czy ja je podejmuję? Czy w obliczu trudności zbyt łatwo z modlitwy nie rezygnuję, odkładam ją na lepsze czasy? Czy nie tęsknie za modlitwą bezbolesną, bez wymagań czy trudności?

Jezus ujawniając przed wybranymi uczniami stan swojej duszy, smutek, liczył na ich obecność, wsparcie, czuwanie. Uczniowie może i próbowali walczyć ale ostatecznie ulegli, zapadając w sen. Jezus w swym zmaganiu został sam. On dalej walczył, modlił się także za śpiących uczniów. Czy Pan Jezus może liczyć na moją aktywną, czujną przy Nim obecność? Może liczyć szczególnie w czasie, kiedy jest wystawiany do adoracji w Najświętszym Sakramencie? Człowiek w Getsemani zawiódł Pana, uciekł w sen. Czy i ja na modlitwie w ten sen nie uciekam? Czy staram się stawać do modlitwy wypoczęty, wyspany?

Jezus z modlitwy wychodzi zwycięsko, umocniony przez Ojca, gotowy do podjęcia dramatu cierpienia i krzyża. Wychodzi naprzeciw zdrajcy, Judasza, który wyda Go w ręce grzeszników. Czy i ja z modlitwy wychodzę umocniony, gotowy, aby nieść swój codzienny krzyż i naśladować Pana Jezusa? Czy dzięki modlitwie potrafię nie ulec pokusie stania się zdrajcą? Czy na modlitwę przynoszę Panu Jezusowi oprócz moich życiowych sukcesów, także moje porażki?

Pomyślę jak owocnie i mądrze przeżyję czas Wielkiego Tygodnia, w tym Triduum Paschalnego. Pomyślę o wielkopostnej jałmużnie, o wsparciu jakiegoś dzieła lub potrzebującej osoby czy osób. Pomodlę się za przygotowujących dekoracje wielkopostne, ciemnice, Boże groby, ceremonie Triduum Paschalnego. Dalej będę błagał o pokój na Ukrainie, w ludzkich sercach.

 

III Oratio: Teraz ty mów do Boga.

Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Sfora psów mnie opadła,
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebili moje ręce i nogi,
policzyć mogę wszystkie moje kości...

Ps 22,17-18

IV Contemplatio:

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka, pomocy moja, spiesz mi na ratunek

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS