Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 21.11.2021 r.

I. Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty

Piłat powiedział do Jezusa: "Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?"
Jezus odpowiedział: "Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?"
Piłat odparł: "Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?"
Odpowiedział Jezus: "Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom.
Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd".
Piłat zatem powiedział do Niego: "A więc jesteś królem?"
Odpowiedział Jezus: "Tak, jestem królem.
Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu

J 18, 33b-37


II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Gdyby mnie ktoś zapytał, czy jestem królem? Moja odpowiedź brzmiałaby, że nie, ale za to znam Króla i nie jest to król Danii, Szwecji, Norwegii czy Anglii, to Król całego świata. To Król z którym łączy mnie przymierze (chrzest), któremu ja nie zawsze jestem wierny, często naruszam warunki tego przymierza czy też je odrzucam, aby związać się z innym królem czy królami. Niekiedy usiłuję przejąć królowanie w swoje ręce, tylko dla siebie, wkładając na głowę koronę pychy. Kiedy szczerze żałuję tych zdrad, odejść, niewierności On zawsze mi przebacza i na nowo przyjmuje pod swoje królewskie skrzydła. Ja nie zawsze biję się, walczę za mojego Króla, o mojego Króla. Często przeszyty w sercu strachem jak tchórz wycofuję się, zaprzeczam, że Go znam, że jestem Jego poddanym, Jego sługą i tym samym Jego i siebie wydaję na pośmiewisko, kpiny, drwiny tego świata. On zaś czyni to zawsze, walczy o mnie a największy bój w mojej obronie stoczył na krzyżu, bój zwycięski. To na krzyżu dał świadectwo prawdzie jak mocno, wręcz do szaleństwa Bóg kocha człowieka, kocha mnie i Ciebie. Kiedy zasłuchany w Jego głos, Jego słowo, wpatrzony w mego, ukrzyżowanego Króla, umocniony Jego łaską niosę swój krzyż i ja, często może jeszcze nieudolnie, daję świadectwo prawdzie o tym jak potrzebuję Jego miłości, potrzebuję Jego królestwa i królowania, potrzebuję ja i potrzebuje świat, w którym żyję. Bezkrólewie czyli świat bez mojego Króla to chaos, zamieszanie, łamanie ludzkich praw, żniwo przemocy i śmierci. Z całego serca wołam więc dziś: Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!

Pomodlę się za władców współczesnego świata, odpowiedzialnych za jego los, los milionów ludzi, aby ich królowanie, rządy, sprawowanie władzy dokonywało się w poszanowaniu prawdy. Pomodlę się o nawrócenie tych, którzy w życiu, w relacjach posługują się kłamstwem. Dalej będę wołał do Pana o ustanie pandemii, zdrowie dla chorych, siły i odpowiednie środki dla tych, którzy ich leczą, im pomagają. Z racji miesiąca listopada w moich modlitwach będę pamiętał o wiernych zmarłych, szczególnie bliskich mojemu sercu.

III Oratio: Teraz ty mów do Boga.

Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Pan króluje, oblókł się w majestat.
Pan odział się w potęgę i nią się przepasał,
tak świat utwierdził,
że się nie zachwieje...

Ps 93,1

IV Contemplatio:

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Panie, Twój tron niewzruszony na wieki

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS