Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow
Zeszyt Formacji Duchowej nr 91

Zeszyt Formacji Duchowej nr 91

Zapytaj o produkt

Zeszyty Formacji Duchowej

Cena — zł

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 91

zfd-91.jpg

 

W 91. numerze Zeszytów Formacji Duchowej publikujemy treści, którymi Piotr Szyrszeń SDS podzielił się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana. Spotkanie „Opatrzność Boża stworzyła mnie” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 12-14 czerwca 2020 r.

---------------------------------------------------------------------

Słowo z Centrum Formacji Duchowej

Gdy do rąk Czytelników dotrą pierwsze egzemplarze 91. numeru „Zeszytów Formacji Duchowej”, zaledwie kilka tygodni będzie nas dzieliło od wydarzenia, na które czekały pokolenia salwatorianów i salwatorianek, duchownych, konsekrowanych i świeckich. 15 maja 2021 roku w bazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie będzie beatyfikowany Sługa Boży Franciszek Maria od Krzyża Jordan, założyciel salwatorianów i salwatorianek.

Ojciec Jordan został podarowany przez Bożą Opatrzność nie tylko salwatoriańskiej cząstce Kościoła, ale całemu Kościołowi, wiernym wszystkich stanów. Podobnie jak inni założyciele, został obdarzony charyzmatem Ducha Świętego, aby zapoczątkować w Kościele nową wspólnotę życia ewangelicznego, która będzie objawiała w świecie szczególny rys piękna oblicza Jezusa Chrystusa. Więź o. Jordana z Jezusem rodziła się z jego osobistej, niepowtarzalnej lektury Ewangelii. W obliczu Jezusa kontemplował Zbawiciela świata i razem z Nim wołał do Ojca: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,3). Tym wołaniem zapalił dusze wielu: i duchownych, i konsekrowanych, i świeckich.

Charyzmat założycielski o. Jordana, czyli dar Ducha Świętego dla wspólnoty Kościoła znajduje swój rdzeń w intymnej relacji z Jezusem Zbawicielem świata. Z tej relacji zrodziła się misja. W zażyłej więzi z Jezusem odkrywał i kontemplował przymioty samego Boga. Boskim przymiotem, który stał się Jordanowi szczególnie bliski i który karmił Jego duszę i serce, była tajemnica Bożej Opatrzności. Jezus uczył Jordana, że w relację z Bożą Opatrznością wchodzi się przez bezgraniczne, synowskie zaufanie. Gdy w zaufaniu nie stawia się Bogu żadnych granic, doświadcza się Jego bezgranicznej opieki. Ufność do Boga rozpalała się w duszy Jordana na żarliwej modlitwie. Kiedy zaczynamy czytać jego Dziennik Duchowy, szybko zauważymy, że jak refren przewija się w nim „zaufanie Bogu”. Osobiste zaufanie do Boga Jordan wyraził w sugestywnym obrazie: „Moje zaufanie w Bogu i Opatrzność Boża względem mnie podobne są do dwóch szal na wadze. Im większy ciężar położy się na jednej szali, tym wyżej podniesie się druga” (Dziennik Duchowy II/9).

Duch Święty, Paraklet, objawia się nieustannie w Kościele i działa przez swych charyzmatycznych proroków. Są nam podarowani na „ten właśnie czas”. Paraklet w Kościele ma także twarz o. Jordana. W trudnym okresie, który przeżywa obecnie świat, z łaski Boga ma być wyniesiony do chwały ołtarzy człowiek, który swoim życiem i żarliwą misją przypominał i przekonywał o tym, co Kościół głosił od pierwszych dni swego istnienia: jedynym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12). Coraz bardziej zalęknionemu obecnie światu, uparcie szukającemu w sobie resztek sił do przetrwania, o. Jordan dany jest jako budziciel sumienia i duszy, opatrznościowy strażnik świętej prawdy, która mówi, że to Opatrzność Boża nas stworzyła i że to Ona podtrzymuje nas i zachowuje w istnieniu. Jordan żył w zamęcie nie mniejszym niż dzisiejszy. XIX wiek w Europie był między innymi czasem usilnych prób dechrystianizacji i laicyzacji społeczeństw. W ojczyźnie Jordana był to czas kulturkampfu – walki kulturowej – w którym rządzący próbowali ograniczyć wpływ Kościoła katolickiego w państwie. Panował zamęt. Odpowiedź na zamęt Jordan miał jedną. Zapisał ją braciom w pierwszym punkcie swego duchowego testamentu. Miał niezwykłą intuicję duchową, kiedy pisał te słowa, mając zaledwie 37 lat: „Wszystkim braciom, tym obecnym i tym dopiero przyszłym, pozdrowienie i błogosławieństwo! Ojciec Franciszek od Krzyża oznajmia niniejszym swoim duchowym synom, tym obecnym i tym przyszłym, swoją ostatnią wolę: 1. Nieustającym dziedzictwem niech będzie wam ufność w Boską Opatrzność, która was żywi troskliwie jak dobra matka…” [1].

Do duchowych synów i córek o. Jordana należy święty obowiązek dzielenia się owym dziedzictwem Jordana, tak potrzebnym Kościołowi i światu. To dziedzictwo przybliża i dzieli się nim Autor niniejszej publikacji [2] ks. Piotr Szyrszeń, salwatorianin, duszpasterz CFD w Krakowie. Od wielu lat troszczy się, aby w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana, i nie tylko, upowszechniać dziedzictwo naszego założyciela, jego duchowość i charyzmat, którego uniwersalizm i aktualność pociąga wielu. Charyzmat, także ten salwatoriański, jest i pozostanie darem powszechnym. Dzięki Jordanowi i salwatoriańskim pokoleniom powstało w świecie wiele wspólnot i dzieł ewangelizacyjnych. Także dzieło Centrum Formacji Duchowej ma w Jordanie swojego duchowego ojca i stróża.

Dziękuję ks. Piotrowi za niniejszą publikację, ale także za wcześniejsze poświęcone duchowości o. Jordana, które ukazały się na łamach „Zeszytów Formacji Duchowej” [3]. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe sesje przeprowadzone w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana i utrwalone na audiobookach [4]. Naszym Czytelnikom życzę, aby spotkanie z charyzmatycznym człowiekiem, który zostanie niebawem beatyfikowany, rozpaliło w sercu ogień zaufania w Boską Opatrzność, tak bardzo potrzebnego w dzisiejszych czasach.

Krzysztof Wons SDS

 

[1] Duchowy testament Ojca Jordana, w: Jan Chrzciciel Jordan. Ojciec Franciszek Maria od Krzyża (1848-1918), Dziennik Duchowy 1875-1918, tłum. J.F. Tarnówka SDS, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008, s. 429.

[2] Publikacja jest pokłosiem sesji „Opatrzność Boża stworzyła mnie”, przeprowadzonej w CFD w dniach 12-14 VI 2020 w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana, zarejestrowanej także na audiobooku.

[3] Na łamach ZFD ks. Piotr Szyrszeń opublikował także: Między lękiem a ufnością, ZFD 52 (2011), Panie, naucz nas modlić się, ZFD 81 (2018).

[4] Piotr Szyrszeń SDS, „Panie, naucz nas modlić się!” (20-22 IV 2018); Piotr Szyrszeń SDS, Józef Tarnówka SDS, „Jak prowadzić życie duchowe?” (20-22 V 2016); Piotr Szyrszeń SDS, Józef Tarnówka SDS, „Dojrzewanie do decyzji życiowych” (5-7 XII 2014); Piotr Szyrszeń SDS, „Poznaj Boga, aby poznać siebie” (7-9 XII 2012).

  

---------------------------------------------------------------------

 

Spis treści


Zapytaj o produkt