Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, rok A - 21-05-2023 r.

I. Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

Dz 1,1-11

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Aniołowie przypominają Apostołom uporczywie wpatrującym się w Jezusa wstępującego do nieba, że On w czasie odpowiednim, ustalonym przez Ojca, powróci. Jakie z tego płyną wnioski, zadania. Pierwsze: być jak najlepiej na Jego powtórne przyjście przygotowanym, nie dać się Panu zaskoczyć. Drugie, jak najowocniej wypełnić zadania przez Niego zlecone, w tym dawanie świadectwa o Nim i Jego Ewangelii. Trzecie, nie zaglądać Panu Bogu w kalendarz, ale swój kalendarz wypełnić tym co dobre i piękne i to realizować. Czwarte: wszystkie te zadania i inne realizować nie o własnych siłach, ale w ścisłej współpracy z Duchem Świętym.

Czy dbam o należyte przygotowanie na powtórne przyjście Pana? Czy oczekując na powtórne przyjście Jezusa, na co dzień spotykam się z Nim, kiedy przychodzi do mnie choćby w sakramentach czy Bożym słowie? Jakim jestem świadkiem Pana Jezusa? Jakie jest moje świadectwo czytelne czy zamazane, pociągające czy odpychające? Czy moje zadania ucznia Pana Jezusa wypełniam w ścisłej współpracy z Duchem Świętym, nigdy tylko o własnych siłach? Nie znam Bożego kalendarza, ale staram się odczytywać Bożą wolę i ją wypełnić?

Pomodlę się o dar aktywnego uczestnictwa w wypełnianiu misji powierzonej Kościołowi przez Jezusa w mocy Ducha Świętego. O codzienną gotowość na spotkanie z Panem. O ustanie wojny na Ukrainie, o pokój w ludzkich sercach.

III Oratio: Teraz ty mów do Boga.

Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie...

Ps 47,8-9

IV Contemplatio:

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pan wśród radości wstępuje do nieba

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS