Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

18 Dni Duchowości Biblijnej

Boże oblicze w Biblii jest niezmiennie piękne, święte, przeniknięte ojcowską miłością do wszystkich ludzi, choć wobec ludzkiej pychy i bezbożności przybiera także wyraz stanowczy i surowy. Gniew i surowość na Bożym obliczu są wyrazem Jego troski i miłości, łaskawości i miłosierdzia. W czasie sesji uczestnicy będą zaproszeni do odkrywania w Biblii piękna Bożego oblicza, które na różne sposoby rozbłyska swym niezmiennym blaskiem. W programie sesji: konferencje biblijne, konwersacje z prowadzącym, wprowadzenia do osobistej modlitwy Słowem ze Starego i Nowego Testamentu. Zostanie zaproponowany czas pełnego skupienia i medytacji w przestrzeni pustyni.

Prowadzą:
ks. Dariusz Dziadosz – wykładowca Starego Testamentu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu;
ks. Wojciech Węgrzyniak – wykładowca Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, pisarz, kaznodzieja, rekolekcjonista;
s. Joanna Nowińska SM – ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, wykładowca Starego Testamentu i pism Janowych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy.

Program: 
Czwartek, 11 listopada

I. Niewola babilońska
Prowadzi: ks. Wojciech Węgrzyniak

15.30 – Spotkanie wprowadzające
16.15 – EUCHARYSTIA
17.30 – Konferencja I: NIEWOLA BABILOŃSKA Z PERSPEKTYWY PROROKÓW
18.15 – Kolacja
19.30 – Konferencja II: NIEWOLA BABILOŃSKA Z PERSPEKTYWY PSALMISTY

rozpoczyna się czas pełnego milczenia
Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem (możliwość adoracji do 22.00)

Piątek, 12 listopada

II. Przyjście Boga w Ap 2-3: kara czy ratunek?
Prowadzi: s. Joanna Nowińska SM

9.15 – Konferencja I: JEŚLI TY NIE RUSZYSZ- JA ZAINGERUJE (POR. AP 2,5.16)
10.00 – Refleksja osobista
10.30 – Konferencja II: WSZYSTKICH PODNOSZĘ (POR. AP 3,19)
11.15 – Refleksja osobista
11.45 – Konferencja III: PYTANIA – ODPOWIEDZI
12.45 – Obiad

III. Bóg karzący czy łaskawy?
Prowadzi: ks. Dariusz Dziadosz

15.30 – Wprowadzenie. Przygotowanie do wyjścia na pustynię
16.15 – EUCHARYSTIA
17.30 – Konferencja I: BÓG SPRAWIEDLIWY I MIŁOSIERNY – KAZUS PRARODZICÓW W EDENIE (RDZ 3,1-24)

18.15 – Kolacja
19.30 – KONFERENCJA II: ZNAMIĘ KAINA – ZNAK BOŻEJ KARY CZY ŁASKI? (RDZ 4,1-26)

rozpoczyna się czas pełnego milczenia
Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem (możliwość adoracji do 22.00)

Sobota, 13 listopada

trwa czas pełnego milczenia

7.30 – Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem
8.15 – Śniadanie
9.15 – Konferencja III: SAUL – MONARCHA DOŚWIADCZAJĄCY BOŻEGO WYBORU I ODRZUCENIA (1SM 28,3-25)
Modlitwa osobista
11.15 – Konferencja IV: ZWIĄZEK DAWIDA Z BATSZEBĄ: W CIENIU BOŻEJ KARY I PRZEBACZENIA (2SM 11,1-12,31)
Modlitwa osobista
12.45 – Obiad
14.30 – Konferencja V: PSALM 103 - IKONA BOŻEJ SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOSIERDZIA
Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem
17.15 – EUCHARYSTIA
18.15 – Kolacja
19.30 – Konferencja VI: BARTYMEUSZ – ŚLEPY ŻEBRAK, KTÓRY POTRAFI DOSTRZEC SPRAWIEDLIWOŚĆ I ŁASKAWOŚĆ JEZUSA (MK 10,46-52)
Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem (możliwość adoracji do 22.00)

Niedziela, 14 listopada

7.15 – Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem

kończy się czas pełnego milczenia

8.00 – Śniadanie
9.00 – Konferencja: CODZIENNOŚĆ W RYTMIE SŁOWA. PROJEKT CFD NA 2022 (K. Wons SDS)
10.00 – Konferencja: PYTANIA - ODPOWIEDZI
11.45 – EUCHARYSTIA
12.45 – Obiad

Wszytskich uczestników i prowadzących polecamy Waszej serdecznej pamięci modlitewnej.