Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Program na rok 2022

cfd-program-2022-okladka.png

S I E R P I E Ń   2 0 2 2

15 - 23.08.2022 r.
ćwiczenia ignacjańskie (tygodnie: I-IV)

ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie

26 - 28.08.2022 r.
Działanie dobrych i złych duchów. Sztuka rozeznawania (szkoła kierownictwa duchowego)

W podejmowaniu decyzji potrzebujemy rozeznawania duchowego, ponieważ jesteśmy „terenem” oddziaływania dobrych i złych duchów. Bóg posyła nam dobre duchy, aby pomagały w rozeznawaniu Jego woli i podążaniu za nią. Złe duchy usiłują przeszkadzać na tej drodze i zwodzić, kusząc pod pozorem dobra. Uczestnicy sesji będą uczyli się, jak rozeznawać działanie dobrych i złych duchów, aby wybierać Boże drogi ku pełni życia i odrzucać to, co od Boga oddala. Skorzystamy z mądrości ojców pustyni i z reguł o rozeznawaniu duchów według św. Ignacego z Loyoli.

PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości. 

Wyślij zgłoszenie

s i e r p n i e ń   /   W R Z E S I E Ń   2 0 2 2

31.08 - 8.09.2022 r.
Rekolekcje Lectio divina (etapy: I-III i Pogłębienie: Królestwo Miłości. Lectio divina z bł. Franciszkiem Jordanem)

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą: duszpasterze CFD (I-III), współpracownicy Józef Tarnówka SDS (Pogł.)

Wyślij zgłoszenie

w r z e s i e ń   /   P A Ź D Z I E R N I K   2 0 2 2

30.09 - 2.10.2022 r.
Co Duch mówi do Kościoła dzisiaj? Rekolekcje jubileuszowe z kard. Robertem Sarahem (szkoła modlitwy słowem Bożym)

Od 25 lat działalności ewangelizacyjnej CFD w Krakowie spotkania formacyjne głównie bazują na zasłuchaniu w słowo Boże w klimacie ciszy i pustyni, na lectio divinai adoracji Najświętszego Sakramentu. Po wybudowaniu nowej części CFD – Domu Słowa – chcemy z jeszcze większą energią i miłością do Ewangelii odpowiedzieć na to, co mówi Duch do Kościoła dzisiaj. Chcemy być światłem na górze, które wskazuje żyjącym w mrokach drogę nadziei do Jezusa Zbawiciela. Dlatego potrzebujemy mocnego głosu prorockiego, który podniesie złamanych na duchu, słabnących w powołaniu, a silniejszym pomoże rozpalić w sobie na nowo ogień Ewangelii. 

Prowadzi:kard. Robert Sarah– sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów w latach 2001-2010, przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum” w latach 2010-2014, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w latach 2014-2021.

BRAK MIEJSC

P A Ź D Z I E R N I K   2 0 2 2

7 - 9.10.2022 r.
Naprawić sieć relacji (szkoła kierownictwa duchowego)

Co sprawia, że jesteśmy zdrowi i szczęśliwi? Doświadczenie życiowe, badania naukowe oraz duchowość oparta na Biblii wskazują na dobre relacje z ludźmi i Najwyższym. Dzięki nim cieszymy się zdrowiem i szczęściem. To, co najlepsze w naszym życiu, wydarza się w relacjach. A ponieważ jesteśmy dobrzy i niedoskonali, nasze relacje wymagają uważnej pielęgnacji i często naprawy. W trakcie sesji – podobnie jak Jakub i Jan ze swoim ojcem Zebedeuszem, którzy naprawiali w łodzi sieci – wspólnie zasiądziemy, aby naprawić sieć naszych relacji międzyludzkich.

Prowadzi: Bogusław Szpakowski SAC – kierownik duchowy, rekolekcjonista, psychoterapeuta, wykładowca etyki, formator w Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych przy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Wyślij zgłoszenie

12 - 20.10.2022 r.
ćwiczenia ignacjańskie (tygodnie: I-IV)

ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie

L I S T O P A D   2 0 2 2

2 - 4.11.2022 r.
Lectio. Duchowa lektura Pisma Świętego: Duch jest już w literze (szkoła lectio divina)

Słuchanie słowa Bożego dokonuje się najpierw przez czytanie Biblii. Jak czytać Biblię, aby usłyszeć Słowo? W czasie sesji zostaną wskazane najważniejsze kryteria dla pogłębionego czytania Pisma Świętego. Sesja przygotowująca rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcjilectio divinaz indywidualnym towarzyszeniem oraz animatorów grup biblijnych, a także dla wszystkich, którzy pragną pogłębić praktykęlectio divina

Prowadzą:
Lorenzo Saraceno OSB Cam 
kameduła z Pustelni św. Jerzego w Rocca di Garda (Włochy), filolog, propagatorlectio divina, współpracuje z CFD;
Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

Wyślij zgłoszenie

9 - 13.11.2022 r.
Twoje Słowo daje mi życie. Sesja jubileuszowa z okazji 25 leci CFD (dni duchowości biblijnej)

Pięciodniowa sesja jubileuszowa rozpocznie się uroczystą intronizacją Księgi Pisma Świętego w nowo powstałym Domu Słowa. Konferencje i modlitwa Słowem będą skupione wokół biblijnego motta: „Twoje Słowo daje mi życie” (Ps 119, 50). Prowadzący zaproszą uczestników do rozważań nad życiodajną, sprawczą mocą Słowa, które wyprowadza z chaosu, porządkuje, wszystko czyni piękne. Rozważania będą zmierzały do spotkania z jedynym Słowem Ojca, które przyjęło nasze ciało, Jezusem Chrystusem – najpiękniejszym z synów ludzkich. Będziemy zgłębiali tajemnicę Kościoła, który w Duchu czyta Słowo i zmaga się ze Słowem. Podążając drogą lectio divina, wejdziemy w czas ciszy i pustyni, aby uczyć się życia w rytmie Słowa, które budzi w Kościele nową jakość życia i prowadzi do nowej ewangelizacji. 

Prowadzą:
kard. Gianfranco Ravasi 
przewodniczący Papieskiej Rady Kultury;
abp Grzegorz Ryś
– metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista;
ks. Waldemar Chrostowski – profesor Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW w Warszawie;
Marko Ivan Rupnik SJ – dyrektor Centrum Aletti w Rzymie, teolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy, twórca mozaik;
Amedeo Cencini FdCC – kanosjanin, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista;
Innocenzo Gargano OSB Cam – kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowylectio divina;
Danuta Piekarz – wykładowca Nowego Testamentu i teologii biblijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

UWAGA!
Uwaga! Przyjęcia na sesję jubileuszową dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzy- stające z posiłków i noclegów – zadatek 300 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł. W przypadku rezygnacji z sesji zadatek nie jest zwracany.

Brak miejsc z zakwaterowaniem w naszym domu.
Istnieje możliwość zapisania się na to spotkanie tylko jako osoba dochodząca.
Wyślij zgłoszenie

16 - 18.11.2022 r.
O poszukiwaniu prawdy, która jest drogą do życia spełnionego (bibliodrama - warsztaty)

Na warsztatach w perspektywie Słowa: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6) będzie mowa o poszukiwaniu prawdy, która jest większa niż ja; o drodze przekraczania siebie; o życiu, które jest procesem nieustannego wzrostu.

Prowadzi: ks. Tomasz Knop – teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

UWAGA!
Przyjęcia na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 150 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 70 zł. W przypadku rezygnacji z sesji zadatek nie jest zwracany. 

Wyślij zgłoszenie

25 - 27.11.2022 r.
Na głębinach Słowa. Nigdy za późno na spotkanie z Bogiem - lectio divina z Nikodemem (szkoła modlitwy słowem Bożym)

Rozmowa Nikodema z Jezusem późną porą zachęca, by przemodlić osobiste poszukiwania w wierze, przeżyte mroczne dni, noce wiary i powroty do Boga. Uczestnicy zostaną zaproszeni, aby w świetle Słowa skonfrontować się ze swoim stanem ducha, z własnym rozumieniem religijności, powołania, z osobistymi pytaniami do Boga: o siebie i o Boga. Sesja jest zaproszeniem do otwarcia się z nadzieją na „nowe narodziny” i „nowy początek”. 

Prowadzi: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

Wyślij zgłoszenie

l i s t o p a d   /   G R U D Z I E Ń   2 0 2 2

30.11 - 8.12.2022 r.
Rekolekcje Lectio Divina (etapy: I-II, IV i Pogłębienie: Dawid - pasterz i król według Bożego serca. 1 i 2 Sm

Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).

Prowadzą: duszpasterze CFD (I-II. IV), współpracownicy oraz Piotr Szyrszeń SDS (Pogł.)

Wyślij zgłoszenie

g r u d z i e ń   2 0 2 2   /   S T Y C Z E Ń   2 0 2 3

28.12.2022 r. - 5.01.2023 r.
ćwiczenia ignacjańskie (tygodnie: I-IV)

ćwiczenia Ignacjańskie są drogą do lepszego poznania siebie, a nade wszystko do odkrycia miłości Bożej. W odstępie corocznym można wziąć udział w ośmiodniowych seriach rekolekcji. Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Z pomocą kierownika duchowego uczy się słuchania Słowa, rozeznawania i przyjmowania woli Bożej. Dzięki ćwiczeniom uczestnik może lepiej przygotować się do reformy życia, do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary, do wyboru życiowego powołania.

Prowadzą: duszpasterze CFD i współpracownicy

Wyślij zgłoszenie

Kalendarz wydarzeń

kliknij na pierwszym dniu wydarzenia,
aby zobaczyć szczegóły