Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Naprawić sieć relacji

To, co najlepsze w naszym życiu, wydarza się w relacjach. A ponieważ jesteśmy dobrzy i niedoskonali, nasze relacje wymagają uważnej pielęgnacji i częs(...)

Ćwiczenia Ignacjańskie (tygodnie: I-IV)

Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego.(...)

Sesja II - X edycji Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych

Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 24-28 października 2022(...)

Lectio. Duchowa lektura Pisma Świętego: Duch jest już w literze

Sesja przygotowująca rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem oraz animatorów grup (...)

Twoje Słowo daje mi życie. Sesja jubileuszowa z okazji 25-lecia CFD

Prowadzący zaproszą uczestników do rozważań nad życiodajną, sprawczą mocą Słowa, które wyprowadza z chaosu, porządkuje, wszystko czyni piękne.(...)

O poszukiwaniu prawdy, która jest drogą do życia spełnionego

W perspektywie Słowa: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6) będzie mowa o poszukiwaniu prawdy, która jest większa niż ja; o drodze przekracza(...)

Na głębinach Słowa: Nigdy za późno na spotkanie z Bogiem. Lectio divina z Nikodemem

Uczestnicy zostaną zaproszeni, aby w świetle Słowa skonfrontować się ze swoim stanem ducha, z własnym rozumieniem religijności, powołania...(...)

Rekolekcje Lectio Divina (etapy: I-II, IV i Pogłębienie: Dawid – pasterz i król „według Bożego serca”. 1 i 2 Księga Samuela)

Lectio divina jest wielowiekową praktyką modlitwy słowem Bożym, dostępna jest dla wszystkich wierzących, którzy pragną zażyłości ze Słowem Bożym: pros(...)

III sesja - X edycji Szkoły Wychowawców WSD

Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 12-16 grudnia 2022(...)

Ćwiczenia Ignacjańskie (tygodnie: I-IV)

Uczestnik wprowadzany jest najpierw w medytację, a następnie w kontemplację ewangeliczną zgodnie z charyzmatem Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego.(...)